Privacyverklaring

 1. Definities
 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
 3. Flower Trade Consult B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 301 58 972;
 4. Website: de website www.flowertradeconsult.nl.
 1. Algemeen
 1. Dit Privacybeleid beschrijft hoe door Flower Trade Consult de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt worden.
 2. De persoonsgegevens die door Flower Trade Consult worden verwerkt zijn bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adresgegevens, ip-adres, telefoonnummer, etc. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden.
 1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
 1. Flower Trade Consult verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Flower Trade Consult heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Flower Trade Consult, of in verband met een sollicitatie digitaal een curriculum vitae heeft verstrekt.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Flower Trade Consult uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Flower Trade Consult heeft verstrekt:
 3. Als de Gebruiker Flower Trade Consult om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Flower Trade Consult de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 4. Flower Trade Consult kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Flower Trade Consult die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Flower Trade Consult.
 1. Doorgifte aan derden

  Flower Trade Consult zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 1. er door Flower Trade Consult een opdracht is verstrekt aan een derde voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de gegevens, die op onze Website of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn dat uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat Flower Trade Consult de Gebruiker een dienst kunnen leveren; of
 2. Flower Trade Consult op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 1. Cookies

  Flower Trade Consult maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.
 1. Andere websites

  Onze website bevat mogelijk (embedded) links van en naar websites van derden. Via deze (embedded) links gaat u naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of de verwerkingen van persoonsgegevens op deze websites. Raadpleeg de privacyverklaringen op deze websites om te bekijken door wie en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.”
 1. Beveiliging

  Flower Trade Consult heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 1. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
 1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker een brief of e-mail sturen naar Flower Trade Consult.
 1. Wijzigingen in het Privacybeleid

  Flower Trade Consult behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Flower Trade Consult adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 28 mei 2018.

 2. Toepasselijk recht

  Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze Website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Cookies

1. Introductie

Ook www.flowertradeconsult.nl ontkomt niet aan een cookie-melding. Dit is een gevolg van de op 25 mei 2018 ingevoerde AVG-wetgeving. Concreet houdt dit in dat elke website bezoekers toestemming moet vragen voor plaatsing van cookies. In dit privacy- en cookiebeleid tref je aan van welke cookies www.flowertradeconsult.nl gebruikt maakt. Door in te stemmen met ons privacy- en cookiebeleid sta je ons toe cookies te gebruiken.

2. Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op jouw harde schrijf van uw device wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

3. Welke cookies gebruikt www.flowertradeconsult.nl?

www.flowertradeconsult.nl maakt gebruik van de volgende cookies en aanverwante technieken:

 • Noodzakelijke
 • Functionele
 • Analytische
 • Tracking

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. www.flowertradeconsult.nl maakt om deze doeleinden zo succesvol mogelijk te realiseren gebruik van onderstaande cookies en aanverwante technieken.

3.1 Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en zijn altijd ingeschakeld. 

Noodzakelijk      
SID Noodzakelijk 2 jaar .google.com
UMB_UCONTEXT Noodzakelijk 1 dag .flowertradeconsult.nl
UMB_UPDCHK Noodzakelijk 7 dagen . flowertradeconsult.nl
XSRF-TOKEN Noodzakelijk Sessie . flowertradeconsult.nl
XSRF-V Noodzakelijk Sessie . flowertradeconsult.nl

3.2 Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop (nog beter) te laten functioneren. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat informatie van een pagina bewaard blijft op vervolgpagina’s. Een voorbeeld zijn bestanden die bijhouden wat er in jouw winkelwagentje zit. Ook voorkeurinstellingen die jij bijhoudt op onze website, het onthouden van jouw ingevulde persoonsgegevens en inloggegevens behoren tot functionele cookies.

YSC Functioneel Sessie .youtube.com

3.3 Analytische cookies

Cookies waarmee de anonieme statistieken en het gebruik van de website gemeten worden, zoals het bijhouden van bezoekersstatistieken. Zo wordt beter inzicht verkregen in het functioneren van de website om vervolgens de website zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van onze bezoekers.

_ga Analytisch 2 jaar .analytics.google.com
_gat_UA-56471772-1 Analytisch 1 minuut .analytics.google.com
_gid Analytisch 1 dag .analytics.google.com
gtm_auth Analytisch Sessie .tagmanager.google.com
gtm_debug Analytisch Sessie .tagmanager.google.com
gtm_preview Analytisch Sessie .tagmanager.google.com

3.4 Targeting cookies

Deze cookies verzamelen informatie over je surfgedrag. Ze herinneren zich dat je een website hebt bezocht en delen deze informatie met adverteerders. Deze cookies zorgen ervoor dat online advertenties die je tegenkomt relevanter zijn.

Targeting      
CONSENT Targeting 20 jaar .google.com
SSID Targeting 2 jaar .google.com
SIDCC Targeting 3 maanden .google.com
1P_JAR Targeting 1 maand .google.com
HSID Targeting 2 jaar .google.com
SAPISID Targeting 2 jaar .google.com
APISID Targeting 2 jaar .google.com
NID Targeting 6 maanden .google.com
HSID Targeting 2 jaar .youtube.com
VISITOR_INFO1_LIVE Targeting 6 maanden .youtube.com
SSID Targeting 2 jaar .youtube.com
APISID Targeting 2 jaar .youtube.com
CONSENT Targeting 20 jaar .youtube.com
PREF Targeting 2 jaar .youtube.com
SAPISID Targeting 2 jaar .youtube.com

 

3.5 Onvoorziene cookies

Door wijzigingen in de werking van het internet, onze website en de telecommunicatiewet kan het voorkomen dat ons privacy- en cookiebeleid niet altijd up-to-date is. Wij doen ons best dit beleid zo goed mogelijk up-to-date te houden. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan horen wij dat graag.

4. Cookies uitzetten

Cookies kan jij op een eenvoudige manier uitschakelen. Dit is mogelijk bij binnenkomst op de website en via jouw browser. Belangrijk om te weten is dat wanneer jij de cookies uitschakelt, jij niet meer profiteert van de beste gebruikerservaring op onze website. Hieronder vind jij een instructie per browser hoe u cookies uitschakelt.

Firefox

 1. Klik op de menuknop en kies Opties.
 2. Selecteer het paneel Privacy.
 3. Stel Firefox zal: in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis.
 4. Plaats een vinkje bij Cookies van websites accepteren om cookies in te schakelen, en haal dit weg om ze uit te schakelen.

Als je problemen met cookies probeert op te lossen, wees er dan zeker van dat Cookies van derden accepteren ook niet is ingesteld op Nooit. Voor meer informatie, zie Cookies van derden in Firefox uitschakelen om bepaalde volgmethoden van adverteerders te stoppen.

 1. Kies hoe lang cookies bewaard mogen blijven:
 2. Bewaren totdat:

ze verlopen: elk cookie zal worden verwijderd zodra de verloopdatum ervan is bereikt, welke is ingesteld door de website die het cookie heeft verzonden.

ik Firefox afsluit: de cookies die op jouw device zijn opgeslagen zullen worden verwijderd zodra Firefox wordt afgesloten.

 1. Sluit de pagina “about:preferences”. Wijzigingen die u hebt aangebracht worden automatisch opgeslagen.

Internet Explorer

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
 2. Tik of klik op de knop Extra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
 3. Tik of klik op het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren en tik of klik vervolgens op OK.

Google Chrome

 1. Selecteer het Chrome-menupictogram.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Selecteer Geavanceerde instellingen weergeven onder aan de pagina.
 4. Selecteer Instellingen voor inhoud in het gedeelte ‘Privacy’.
 5. Selecteer Sites niet toestaan gegevens in te stellen.
 6. Selecteer Gereed.

 

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Flower Trade Consult is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving worden aangebracht.